Tekstiviestimuistutus

Hyödynnämme tekstiviestejä perintätoimintamme tukena. Muistutamme velallista yhdessä laaditusta maksusuunnitelmasta lähettämällä velalliselle muistutusviestin maksun eräpäivänä matkapuhelimeen. Tekstiviesti muistuttaa sovitun maksun erääntyvän kyseisenä päivänä. Viesti sisältää kaikki laskun maksamiseen tarvittavat tiedot tilinumeroineen, summineen ja viitteineen, joten velallinen voi sen avulla suorittaa sovitun maksuerän.