Muistutus- ja perintäpalvelu

Luottotieto Suomi Oy tarjoaa Teille mahdollisuuden lähettää muistutuslaskunne helposti Online-palvelumme kautta. Tarjoamme käyttöönne nykyaikaisen ja tehokkaan ohjelmiston, jota voi käyttää nettiselaimella. Mikäli ette saa suoritusta lähetetyn maksumuistutuksen perusteella, voitte siirtää haluamanne saatavat suoraan perintäpalveluumme.

Voitte syöttää muistutuslaskuja koskevan aineiston helppokäyttöisessä nettipalvelussamme suoraan järjestelmäämme, josta muistutuslaskut lähetetään eteenpäin.

Muistutuspalvelun kustannukset katetaan laskuun lisättävällä maksumuistutusmaksulla, joka vaaditaan velallisen maksettavaksi. Maksumuistutusmaksun suuruus on yksityisen henkilön kohdalla 5 euroa ja yrityksen kohdalla 8 euroa. Veloitamme maksumuistutusmaksun asiakasyritykseltämme, joka saa maksumuistutusmaksun takaisin velallisen maksaessa laskunsa asiakasyrityksen tilille.

Asiakasyritykselle muistutuspalvelun todelliseksi kustannukseksi jää muistutuskirjeen lähettämisestä veloitettava maksu.

Velallisen suorittaessa maksun maksumuistutuksen perusteella, suoritus ohjautuu asiakasyrityksen tilille. Saatavan siirryttyä perintään velallisen suoritukset ohjautuvat Luottotieto Suomi Oy:n asiakasvaratilille, josta ne tilitetään edelleen asiakasyritykselle.

Testaa helppokäyttöistä muistutuspalveluamme tästä!