Jälkiperintä

Huolehdimme siitä, ettei saatava pääse vanhenemaan

Luottotieto Suomi Oy valvoo velallisen taloudellista tilannetta ja huolehtii siitä, että saatava ei vanhene. Kun velallisen talous paranee, käynnistämme perinnän uudestaan.

Jälkiperintäyksikkömme suorittaa luottotappiona poistettujen saatavien perintää. Saatavat on tyypillisesti poistettu luottotappiona siitä syystä, että velallinen on todettu ulosmittausyrityksen yhteydessä varattomaksi. Jälkiperinnässä valvomme velallisen taloudellista tilannetta ja pyrimme perimään velkaa käyttäen hyväksi kirje-, puhelin- ja ulosottoperintää. Huolehdimme myös siitä, ettei saatava pääse vanhenemaan.